Start
right chevronright chevron

Rapporter

En tydlig bild av din organisations aktuella och historiska säkerhetsmedvetenhet

Awareness Level

Nimblr’s unika Awareness Level ger en tydlig bild av din organisations aktuella och historiska säkerhetsmedvetenhet.

Genom en avancerad algoritm som väger samman deltagarnas respons på simulerade attacker, övningar, genomförda Micro Trainings, m.m. beräknas både individuell och gemensam Awareness Level inom tre områden;

Fraud – Phishing, BEC, Spoofing, Social Engineering etc.

Malware – Ransomware, Trojaner, Skript & Makron etc.

Behaviour – Fysisk säkerhet, lösenordshantering, Hantering av mobila enheter etc.

Nimblr’s kundportal ger också full insikt i alla träningsmoment, uppdateringar och nyheter för din organisation. Där finns också en Event Log som beskriver alla händelser i det egna Security Awareness-programmet, t.ex. när simulerade attacker skickas ut och när användare klickar på länkar i dem, när inbjudningar till Micro Trainings eller Zero Day Classes skickas ut.

dashboard

Är du också nyfiken?

Boka ett demomöte med våra IT-säkra säljare och se hur Nimblr kan komma att hjälpa er in action.

Boka ett demomöte