Start
right chevronright chevron

Zero-Day Classes

Dagsfärska utbildningar som möter nya hot

Dagsfärska simuleringar och utbildningar baserade på aktulla hot

Nya hot och attacker sprids snabbt på Internet. Det som var aktuellt igår är gammalt idag. Därför uppdateras Nimblr Security Awareness kontinuerligt med nya Zero-Day-utbildningar och tillhörande simuleringar som baseras på dagsfärska attacker och hot.

Nya hot och attacker sprids snabbt på Internet. Det som var aktuellt igår är gammalt idag. Därför uppdateras Nimblr Security Awareness kontinuerligt med nya Zero-Day-utbildningar och tillhörande simuleringar som baseras på dagsfärska attacker och hot.

En ritade messenger ikon

Nimblr Zero-Day Classes är vanligtvis korta kurser, som endast tar några minuter att genomföra. De innehåller ofta exempel från verkligheten för att skapa en igenkänningsfaktor omkring de hot och attacker som under aktuell period har stor spridning eller är extra relevanta för användarna. Ofta följs Nimblr Zero-Day Classes av relaterade simulerade attacker som via Instant Learning direkt erbjuder de användare som låter sig luras att också starta en Zero-Day-Class.

Nimblr Zero-Day Classes är vanligtvis korta kurser, som endast tar några minuter att genomföra. De innehåller ofta exempel från verkligheten för att skapa en igenkänningsfaktor omkring de hot och attacker som under aktuell period har stor spridning eller är extra relevanta för användarna. Ofta följs Nimblr Zero-Day Classes av relaterade simulerade attacker som via Instant Learning direkt erbjuder de användare som låter sig luras att också starta en Zero-Day-Class.

Är du också nyfiken?

Boka ett demomöte med våra IT-säkra säljare och se hur Nimblr kan komma att hjälpa er in action.

Boka ett demomöte